Normativa - Secundària

 
Documents d'Organització i Gestió dels Centres pel Curs 17/18

MÉS INFORMACIÓ

Resum de la LLei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) (Secundària)

Resum Secundària LOMCE
Secundaria lomce.pdf (180.16KB)
Resum Secundària LOMCE
Secundaria lomce.pdf (180.16KB)

Resum de la LLei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) (Secundària)


Resum de la LLei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) (Formació Professional)

Resum FP LOMCE
Formacio Professional lomce.pdf (177.83KB)
Resum FP LOMCE
Formacio Professional lomce.pdf (177.83KB)

Resum de la LLei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) (Formació Professional)


Reducció de Jornada per a docents (CEB)

Reducció de jornada per a docents  majors de 55 anys 

MÉS INFORMACIÓ