Permisos - Primària

  

Llicències Sense Retribució

Us informem de les llicències sense sou,  que es contemplen en el nostre conveni laboral de l’Ajuntament de Barcelona, i que es gestionen des del Consorci d’educació de Barcelona. Docents 

MÉS INFORMACIÓ

 

Recordatori Regulació de la Visita Mèdica i el Repòs Domiciliari

MÉS INFORMACIÓ 

MAPA CONCEPTUAL VISITA MÈDICA

MAPA CONCEPTUAL DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Resum d'hores recuperables

Resum d'hores recuperables

Hores Recuperables
HORES RECUPERABLES.pdf (137KB)
Hores Recuperables
HORES RECUPERABLES.pdf (137KB)

Resum de Baixes al 100%

Resum de baixes al 100% realitzat per la nostre secció

MÉS INFORMACIÓ


Reducció d'horari per a docents majors de 55 anys

Reducció d'horari per a docents majors de 55 anys

Resolució CEB raó Edat 290515
Resolucio.rao edat 290515.pdf (993.39KB)
Resolució CEB raó Edat 290515
Resolucio.rao edat 290515.pdf (993.39KB)
Reducció Interès Particular
Reduccio interes particular.pdf (163.15KB)
Reducció Interès Particular
Reduccio interes particular.pdf (163.15KB)

Reducció de jornada per interès particular (Docents)

Reducció de jornada per interès particular. Docents

Sol·licitud reducció majors 55 anys CEB
Reduccio 55 solicitudCEB.pdf (89.57KB)
Sol·licitud reducció majors 55 anys CEB
Reduccio 55 solicitudCEB.pdf (89.57KB)