Notícies - Prevenció Salut Laboral - Setembre 2017 


NDROME POSTVACACIONAL


 


 Notícies FeSP - UGT Catalunya

Notíciés de Salut Laboral de la pàgina de FeSp - UGT Catalunya

http://fspugt.org/fsp/category /salut-laboral/

Informació relativa a l'adaptació dels llocs de treball

Procediment per la tramitació de l'adaptació de llocs de treball 

Adaptació Llocs de Treball. Procediment
Adaptacio llocs treball 071216.pdf (506.65KB)
Adaptació Llocs de Treball. Procediment
Adaptacio llocs treball 071216.pdf (506.65KB)Procés a seguir davant un Accident Laboral. CEB


Actuació en cas d'accident. CEB
Actuacio encasd'accident CEB.pdf (228.12KB)
Actuació en cas d'accident. CEB
Actuacio encasd'accident CEB.pdf (228.12KB)


Funcions del Coordinador de Riscos Laborals

Coordinador PRL
Informa coordinador.pdf (149.26KB)
Coordinador PRL
Informa coordinador.pdf (149.26KB)

 


Informacions sobre Accident Laboral - Malaltia Professional

 

Informacions Accident - Malaltia professional
Accident-malaltia.pdf (593.51KB)
Informacions Accident - Malaltia professional
Accident-malaltia.pdf (593.51KB)