Notícies - Prevenció  Notícies FeSP - UGT Catalunya

Notíciés de Salut Laboral de la pàgina de FeSp - UGT Catalunya

http://fspugt.org/fsp/category /salut-laboral/13/06/17  Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CEB (Personal Municipal)

11:00h Consorci d'Educació de Barcelona


18/05/17  Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l'IMEB

12:30h IMEB


16/04/17  Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CEB (Personal Municipal)


09:00h Consorci d'Educació de Barcelona


02/03/17  Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CEB

12:00h Escola d'Art La Industrial

Visita al Centre de Treball

 24/01/17 Comitè de Seguretat i  Salut Laboral del CEB

09:00 h. Consorci d'Educació

17/11/16 Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l'IMEB

MÉS INFORMACIÓ

 


Documents d'Organització i Gestió dels Centres 16/17

MÉS INFORMACIÓ

Informació relativa a l'adaptació dels llocs de treball

Procediment per la tramitació de l'adaptació de llocs de treball 

Adaptació Llocs de Treball. Procediment
Adaptacio llocs treball 071216.pdf (506.65KB)
Adaptació Llocs de Treball. Procediment
Adaptacio llocs treball 071216.pdf (506.65KB)Procés a seguir davant un Accident Laboral. CEB


Actuació en cas d'accident. CEB
Actuacio encasd'accident CEB.pdf (228.12KB)
Actuació en cas d'accident. CEB
Actuacio encasd'accident CEB.pdf (228.12KB)


Funcions del Coordinador de Riscos Laborals

Coordinador PRL
Informa coordinador.pdf (149.26KB)
Coordinador PRL
Informa coordinador.pdf (149.26KB)

 


Informacions sobre Accident Laboral - Malaltia Professional

 

Informacions Accident - Malaltia professional
Accident-malaltia.pdf (593.51KB)
Informacions Accident - Malaltia professional
Accident-malaltia.pdf (593.51KB)