Normativa  - Prevenció

  

Documents d'Organització i Gestió dels Centres pel Curs 17/18

MÉS INFORMACIÓLlei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals

Llei 31/1995 PRL
Llei 311995 PRL.pdf (163.57KB)
Llei 31/1995 PRL
Llei 311995 PRL.pdf (163.57KB)


Reial Decret 39/1997

Reial Decret 39/1997 pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció

RD 39/1997
reial_decret_39.1997.pdf (170.59KB)
RD 39/1997
reial_decret_39.1997.pdf (170.59KB)