Normativa - PAS- PAE (Personal d'Atenció Educativa)

  

EBEP - Reial Decret Legislatiu 5/2015

LLei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

EBEP 5-2015.pdf (812.17KB)
EBEP 5-2015.pdf (812.17KB)Documents d'Organització i Gestió dels Centres pel Curs 17/18

MÉS INFORMACIÓ

Acord Consorci 100914 personal PAE

Acord de 10 de setembre de 2014 per personal PAE


Formació del personal PAS-PAE

Instruccions per a la formació 2014-2015 pel personal PAS-PAE

Instrucccions 14-15 Formació PAS-PAE
_Formacio_PAS-PAE (14-15).pdf (88.24KB)
Instrucccions 14-15 Formació PAS-PAE
_Formacio_PAS-PAE (14-15).pdf (88.24KB)

Organització PAS-PAE

Instruccions per a l'organització  2014-2015 pel personal PAS-PAE

Instruccions 14-15 Organització PAS-PAE
ORG_PAS-PAE (14-15).pdf (112.25KB)
Instruccions 14-15 Organització PAS-PAE
ORG_PAS-PAE (14-15).pdf (112.25KB)