Reunió 150915 amb el 1r Tinent-Alcalde Gerard Pisarello

Comunicat UGT Ajuntament


Com tots i totes ja coneixeu aquest passat divendres s’ha aprovat el RDL 10/2015 mitjançant el qual s’aproven unes mesures que alleugeren l'espoli que hem patit els empleats i empleades públics. La UGT considera insuficients aquestes mesures ja que no suposen una recuperació substancial de tot el que ens han tret en aquests darrers anys.

Cal tenir en compte que l'aplicació de les diferents mesures només són d'aplicació directa als empleats i empleades de l'Administració General de l'Estat (AGE).  Alguna  mesura s’aplica directament a la resta d'administracions públiques, però la majoria serà en funció de la voluntat política i de la disponibilitat pressupostària.

Ahir mateix vam tenir una reunió amb el 1r Tinent-Alcalde Gerard Pisarello, i entre altres qüestions li vam sol·licitar que es convoqui amb caràcter d'urgència la Mesa general de negociació, per l'aplicació immediata de les mesures contingudes al RDL 10/2015.

Per aclarir la situació passarem a fer un petit resum del mencionat RDL 10/2015.

1.    Es retorna un 26,23 % de la paga extra 2012 suprimida, aquesta mesura només afecta directament a l'AGE, estarà vinculada a la disponibilitat pressupostària. I per tant a l’Ajuntament s’ha de negociar.

 

2.    Dies d’assumptes propis (Art. 48 EBEP)

k) Por asuntos particulares, seis días al año.

Per tant s’afegeix 1 dia. Aquesta mesura afecta directament a totes les administracions i per tant tothom té d’un dia més d’assumptes propis.

 

3.    Dies addicionals d’assumptes propis  (Disposició Addicional 14a EBEP)

“Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo”

Aquesta mesura afecta només directament a la Administració General de l’Estat (AGE), A l’Ajuntament s’ha de negociar.

 

4.    Dies addicionals de vacances (Disposició Addicional 15a EBEP)

“Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos”

Aquesta mesura només afecta directament a la Administració General de l’Estat (AGE), A l’Ajuntament s’ha de negociar.

 

La UGT no accepta de cap manera que el Govern Central vulgui transmetre la idea  que aquestes mesures són una millora de les condicions laborals quan en realitat són una mínima devolució del que ens han tret. D'altra banda considerem que  al igual que l’any 2012 el Govern central va imposar retallades al conjunt de les administracions ara és el mateix govern qui hauria d’imposar el retorn directa i no deixar-ho obert a un procés de negociació.

Esperem que aquest nou govern municipal que es caracteritza per la defensa aferrissada dels drets socials, actuï de manera coherent, donant les directrius adients perquè se’ns retornin els nostres  drets.

 

QUE ENS TORNIN TOT ALLÒ QUÈ ENS HAN ROBAT!


Secció Sindical UGT

Barcelona, 16 de setembre de 2015