Reducció de nou 2 hores lectives personal docent de 55 a 64 anys


Reducció de nou  de 2 hores lectives al personal de  55 a 64 anys

El Consorci d'Educació ha resolt en data 29 de maig sobre el procediment de reducció de les dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari o laboral indefinit docent destinat en centres de titularitat municipal, que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016.

Sol·licitud fins el 15 de juny

Resolució CEB 55-64 anys 290515
Resolucio.rao edat 290515.pdf (993.39KB)
Resolució CEB 55-64 anys 290515
Resolucio.rao edat 290515.pdf (993.39KB)MÉS INFORMACIÓ (FETE)

Reducció per edat IMEB
Reduccio de jornada per rao d'edat IMEB.pdf (86.19KB)
Reducció per edat IMEB
Reduccio de jornada per rao d'edat IMEB.pdf (86.19KB)
Solicitud reducció 2h 55-64 anys
Solicitud 55 anys.pdf (89.57KB)
Solicitud reducció 2h 55-64 anys
Solicitud 55 anys.pdf (89.57KB)