Nòmina Juny 2015 Bressol

NÒMINA DE JUNY

Companyes, companys,

Us volen informar d’unes variacions relatives als imports salarials que hem rebut el mes de juny.

La nòmina del mes de juny és correcte i no hi ha cap incidència.

En relació al cobrament de la bestreta o la paga extra de juny, és on s'han donat les incidències.

·         Funcionàries i interines que no vam demanar bestreta:

Han cobrat una quantitat superior a l'habitual.

·         Funcionàries i interines que han cobrat la bestreta (avançament) de la paga del desembre :

També han cobrat d’aquest import de més.

(Recordem que les interines que reben la bestreta de la paga de desembre sols cobren la meitat, que és la corresponent a la finalització del seu contracte el 31 d’ agost.)

RR HH de l’Imeb ens va informar que aquestes irregularitats són degudes a un error informàtic al elaborar les nòmines.  Ens han aplicat el salari corresponent a una jornada laboral de 37,5 h. quan la nostra jornada és de 32,5 hores (que equival en còmput anual a la jornada de 35 hores que fem a les escoles bressol). Quan ens paguen una bestreta fan un càlcul aproximat de la aplicació de l'IRPF que es regula en el mes que realment toca cobrar la paga, en aquest cas la regularització ens vindrà al mes de desembre, i implicarà rebre un import inferior, retornant l'import que ara hem rebut de més.

Susana Martínez i Carme Bressol      

Delegades de Bressol

MÉS NOTÍCIES DE BRESSOL