Mesa General de l'Ajuntament 151015

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA

SECCIÓ SINDICAL AJUNTAMENT DE BARCELONA

Resum de diferents temes de l'última  Mesa de negociació

· Denúncia del conveni, de moment no s’ha establert un calendari de negociació, però hi ha voluntat de presentar una plataforma de conveni per d’ambdues parts.

· En relació al RDL 10/2015, la recuperació de part de la paga extraordinària corresponent a l’any 2012, es farà efectiu aproximadament el 50% al mes de desembre, el retorn de la resta estarà subjecta a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, però el pagament “bestreta o no” està condicionat a l’aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament.

· Respecte als dies addicionals l’Administració fa una proposta inacceptable per a la UGT, a canvi de la recuperació dels d’assumptes propis per antiguitat, s’ha de renunciar als dos permisos de repòs domiciliari de 48 hores. Respecte dels dies addicionals de vacances, ni entrem, perquè ens diuen que s’han de negociar.

· El nostre objectiu seria retornar a tots els permisos que teníem abans del “decretazo 2012” , i en tot cas el permís de les 48 hores estaria vinculat a la recuperació del 100% de les retribucions de les IT (baixes).

· En relació a l’oferta pública, aprovada prèviament hi ha la següent proposta:

- 10 places en T.S. Economia

- 5 places T.S. Informàtica

- 8 places T.S. Informació

- 5 places T.S. Gestió

Totes aquestes ofertes generarien bosses d’interinatge.

Per l’any 2016 l’oferta pública estaria subjecte al que digui la LGPE.

· Sobre l’1% l’Administració ens comunica que no farà efectiu el pagament fins que hi hagi un pronunciament judicial.

Restem a l’espera de nova convocatòria de la Mesa General per poder concretar més sobre aquest temes i donar-vos més informació.