INFORME SITUACIÓ ACTUAL DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (2)

Tenint en compte els següents aspectes, tal i com bé es reflecteix en els textos elaborats pel col·lectiu d’educadores i educadors de les E.B.M. de l’Ajuntament de Barcelona, de la Iniciativa Ciutadana de la “Plataforma 03” i tal i com es recull en el document “Compromís amb i per la petita infància” elaborat per membres de tota la comunitat educativa, declarem que:

El dret a l'educació de l'infant de 0 a 3 anys passa per la possibilitat de poder accedir a diferents espais educatius d'acompanyament, ja siguin Espais Familiars o Escoles Bressol de l’Ajuntament de Barcelona.

L'etapa de 0 a 3 anys és on s'assenten les bases cognitives, socials i emocionals, precursores del desenvolupament dels futurs aprenentatges i les habilitats necessàries per a l'adaptació al món que ens envolta (Prior, V.; Glaser, D. 2006). La seguretat, l'afecte, l'estabilitat, la regularitat i el coneixement que l'adult té de l'infant faciliten que aquest tingui interès per a explorar, descobrir, relacionar-se i aprendre a aprendre.

Les famílies necessiten sentir-se acompanyades i trobar un context de suport social i comunitari per tal de donar resposta a les diverses necessitats  que sorgeixen com a conseqüència de les vivències relacionades amb la cria i cura dels més petits, a més, tenint en compte la situació actual que vivim, on augmenten les dificultats familiars per atendre les necessitats de criança dels infants.

 

El Projecte Curricular recull:

"És necessari respectar i acollir els diferents valors familiars, conèixer i acceptar les diverses pràctiques educatives, no per limitar-se a aquestes pràctiques sinó per, a partir del que és conegut i familiar per a l'infant, ampliar les seves experiències incorporant nous aspectes i vivències".

El model d'excel·lència educativa de Escoles Bressol Municipals desenvolupat fa anys permetia atendre més adequadament les demandes educatives i les necessitats bàsiques de l'infant. El nostre objectiu és poder continuar oferint unes relacions de qualitat adult i infant.

L'atenció a la diversitat ha estat un tret d'identitat de les Escoles Bressol Municipals, i així ha de continuar sent, però es necessiten unes condicions i recursos tant humans com materials adients, amb els que actualment no comptem, perquè aquesta atenció es consideri de qualitat.

Actualment, i amb tres escoles ja externalitzades totalment, les Escoles Bressol Municipals de Barcelona tenen el personal de cuina, neteja i suport educatiu externalitzat. Això implica una relació laboral amb tres empreses diferents que dificulta la gestió, la coherència educativa i l´acurat seguiment del personal al canviar constantment d´empresa. En els últims 9 anys hi ha centres que han canviat fins a 6 vegades d´empresa de cuina amb tot el que suposa la inestabilitat que pot portar això als treballadors de cuina.

 

En la concepció d'un servei públic s'hi han d'encabir:

 • La titularitat del centre.

 • El finançament amb fons públics.

 • Les gestió directa per part de l'Ajuntament.

 • La relació laboral pública, de totes les persones que hi treballen.

  Les reunions d’equip periòdiques on participen les educadores i, quan s'escau, el personal de cuina i neteja, és el que garanteix la coherència educativa del centre, i de tots els seus membres, tant pel que fa al tracte amb els infants com a la relació amb les famílies, l’alimentació, les propostes educatives, i, en definitiva, l'organització i el bon funcionament del centre. Volem consolidar equips, tenint una estructura fixa, forta, arrelada, i no amb un alt percentatge de personal interí que fa difícil dur a terme projectes educatius estables.

  En les actuals condicions que el nou model educatiu de l'Institut Municipal d'Educació ha generat, les tasques de la persona que està en la direcció de l'escola es prioritzen davant l'atenció als infants, i així entenem que ha de ser, però des de l'Institut Municipal d'Educació, es continuen demanant les mateixes gestions administratives i burocràtiques, i fins i tot, es van augmentant.

  Com representants dels/les treballadors/es del col·lectiu de les Escoles Bressol Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, manifestem la nostra preocupació per les repercussions que tot l’anterior descrit en aquest document té tant, en la qualitat de l’atenció als infants i les famílies, com en les condicions laborals dels professionals del sector de la etapa 0-3.

  ESTEM LLUITANT PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT!!

INFORME SITUACIÓ ACTUAL DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (1)

Informe Situació Actual EBressol
Informe situació EBressol 141015.pdf (298.54KB)
Informe Situació Actual EBressol
Informe situació EBressol 141015.pdf (298.54KB)