Horari estiu PAS

Tots els treballadors i treballadores tenim dret a fer jornada intensiva en els períodes establerts en el nostre Conveni, per tant, si algú de vosaltres té qualsevol impediment per part de les Direccions o necessita aclarir dubtes, us animem a que us poseu en contacte amb nosaltres.

-         La durada de la nostra jornada ordinària de treball és de 37 hores i 30 minuts setmanals en còmput anual. Durant el període comprès entre el 24 de juny i el primer dia lectiu de setembre, la jornada ordinària es redueix en 2 hores i 30 minuts setmanals.

(Recordeu que les escoles que s’acullen a la jornada reduïda i compactada al juny, l’horari del personal Administratius Municipals o Conserges es fa també continuat i no partit, continuant fent però el total d’hores corresponents)

 

Jornada de 32’5h (Simplificada)

En el cas de jornada simplificada l’horari d’estiu es reduirà en 2 hores i 30 minuts. L’horari es realitzarà entre les 8:00 i les 15:00 hores, amb flexibilitat de 08.00 a 09:00 hores i de 14.00 a 15.00 hores.

La reducció indicada en aquest punt no és aplicable a jornades inferiors a 32 hores i 30 minuts en còmput setmanal, llevat de les que puguin derivar-se de l’aplicació dels permisos de reducció de jornada.

Aquest horari és aplicable al personal amb reducció de jornada per conciliació.

Jornada de 37’5 h. ( Ordinària)

La jornada habitual serà de 8 hores diàries, excepte del dia 25 de juny fins el 15 de juliol i de l’1 de setembre a l’inici del període lectiu que serà de 7 hores i 30 minuts (1/2 h menys).

El personal amb jornada de 7 hores i 30 minuts (substituts) passaran a fer 7h ( ½ h menys).

Recordeu: L’horari serà continuat i no partit, i cada treballador/a haurà de pactar amb les seves Direccions de Centre el nou horari.


El dissabte 16 de juliol s’inicien les vacances. Que passeu unes bon estiu!!!

 

Per qualsevol consulta teniu a la vostre disposició els següents correus :

pas@ugtimebconsorci.cat

 

evaruiz@ugtimebconsorci.cat

 

I el nou mòbil del PAS: 626 70 17 50 (podeu fer les consultes per whatsapp)