DOCUMENT EXPLICATIU DELS MOTIUS DE LA DENÚNCIA DEL CONVENI.


Els empleats/des públics hem sofert durant aquest darrers anys un menyspreu pel nostre treball, no només per clara regressió dels drets socials, dels salaris i del greu empitjorament de les condicions de treball, sinó pel nul tarannà democràtic i poc respecte a la negociació col·lectiva i per la burda manipulació a la que ens volen sotmetre amb mesures amb obvi caràcter electoralista.

Des de la UGT exigim que ens retornin tots els drets arrabassats en aquest període, doncs si la recuperació econòmica que s'anuncia és real, no hi ha cap justificació per perllongar més les retallades als empleats/des públics i això només es durà a terme mitjançant un procés negociador que ens permeti incorporar millores i recuperar els nostres drets.

La millor manera de fer-ho és amb un nou Acord de Condicions, com tots i totes vosaltres sabeu fa més de 8 anys que el tenim, i gran part del seu text està obsolet. Ara és l'hora de posar-ho al dia incorporant millores i recuperant tot allò què ens han pres. Només mitjançant la negociació podrem recuperar i millorar els nostres drets, estem segurs que si tots empenyem en el mateix sentit és ben segur que el Consistori s'avindrà a millorar les nostres condicions laborals.

Ara és el moment que el nou Govern Municipal ens demostri la seva voluntat de diàleg i defensa dels drets, marcant clarament les diferències amb el Govern de l'Estat, encetant una veritable negociació que ens permeti millores reals i la recuperació de tot allò què ens han pres.

Tal com diu l'actual Govern Municipal, Barcelona ha d'esser una ciutat de drets, els seus membres sovint mostren la seva solidaritat i suport a la defensa de les condicions de treball a diferents col·lectius. Ara és l'hora dels seus empleats/des, hem negociar entre d'altres, els nostres drets socials, salarials, la conciliació familiar i laboral, l'oferta pública, la promoció Interna, les baixes, ... 


Formulari Procés Participatiu Plataforma Conveni