Reunió IMEB 21 juliol 2015

El passat 21 de juliol vam mantenir una reunió amb el nou gerent de l’Imeb Josep M. Castiella, el regidor Raimundo Viejo va excusar la seva absència degut a un imprevist de darrera hora.

Vam tractar el tema de la contractació del personal interí. En la reunió del passat mes de febrer l’Imeb ens va informar, que segons l’ article 10-1 de l’ EBEP (Estatut basic de l’ empleat públic)  les interines de més de 3 anys d’ antiguitat, que fins ara han tingut el contracte C (s’inicia 1 de setembre i finalitza 31 agost) passarien a contracte tipus A, que fins l’ actualitat era continuat sense necessitat de signar cada inici de curs, i que són  les places d’estructura vacants, les  que en cas d’oferta pública poden sortir a oposició. Des d'UGT vam donar per fet que aquestes interines al  passar al contracte de tipus A, ja no haurien de signar cada curs.

La decisió que ha pres l’Ajuntament per aquestes contractacions de tipus A, totes, (inclús les més de 60 interines que no signaven), és que el contracte començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 31 d’agost, així doncs tothom haurà de signar cada inici de curs. Totes les places cobertes per contractes de tipus A en un futur podrien sortir a oposició. No era el que UGT esperàvem i així ho varem manifestar, tot i la millora que representa la contractació tipus A en relació a la C.

Respecte a l’oferta pública el gerent de l’Imeb va anunciar la possibilitat de diversificar la tassa de reposició de funcionaris que permet el govern central, per tal de donar opció a les places d’educació de l’Ajuntament de Barcelona a sortir a oposició.

Des de UGT el que ens agradaria és que l'Ajuntament ens expliqués perquè els/les interines d'estructura de l’administració no han de signar un contracte anual i les educadores i educadors de l'Imeb sí que ho han de fer. L'argument que varen donar és que al Consorci d’ Educació sí que signen anualment, així com a la Generalitat, encara que de forma telemàtica.  

En el que no estem d’ acord el nostre sindicat,  és que només es considerin les condicions que empitjoren (Generalitat i Consorci d'Educació) la nostra relació laboral i no en les que la milloren.

En aquesta línea continuarem dialogant amb els nous responsables de l'Imeb per poder manifestar  les nostres necessitats i neguits per arribar a bon port

Susana Martínez i Carme Gómez

Delegades de Bressol

bressol@ugtimebconsorci.cat

Tel. 93 353 09 41