Avaluació de riscos psicosocials. Escola Bressol

Aquest curs 2015-16 es farà l’ avaluació psicosocial. Aquesta actuació es promou a través del CSSL de l’ Imeb a petició dels delegats de prevenció.

Des d’ UGT volem informar-vos de com serà tot el procès i la importància de participar-hi.

Els factors de risc psicosocials són aquelles CARACTERÍSTIQUES DE LES CONDICIONS A LA FEINA i, concretament, de l’organització del treball QUE PODEN SER PERJUDICIALS PER A LA SALUT de les persones mitjançant mecanismes psicològics i fisiològics.

Els aspectes de la feina relacionats amb l’organització, el seu contingut i la realització de la tasca, poden afectar tant el benestar com la salut (física, psíquica o social) del treballador/a, així com el desenvolupament del treball.

Els darrer trimestre del curs passat es va formar un grup de treball en el qual participem els sindicats per tal de dur endavant tota la tasca que comporta aquesta avaluació a nivel de calendari de recollida de dades i l’ elaboració del qüestionari.

És la primera vegada que es fa un estudi d’ aquesta envergadura dels riscos psicosocials que es puguin derivar de la realització de la nostra tasca educativa a les escoles bressol.

Creiem que és un projecte molt interessant, i us convidem a participar-hi. Esperem que contribueixi a millorar les condicions laborals als centres, en aquesta nova etapa que ara iniciem.

Aquesta avaluació és una de les úniques formes que tenim a l'abast per poder recollir dades generals i col·lectives de les característiques que diàriament  vivim els treballadors i treballadores de les Escoles Bressol de l'Ajuntament de Barcelona. Qui millor que el personal que treballa diàriament a les escoles pot expressar la realitat del nostre lloc de treball i les càrregues que se’ n deriven del mateix.

Si en la recollida de dades surt majoritàriament un aspecte de la nostra tasca en la que es detecten riscos per la nostra salut, l’ Imeb es veurà obligat a aplicar mesures correctores, igual que es fa en l’ avaluació del riscos dels edificis.

Per tant és molt important la vostra participació. Us informen que :

*La resposta al qüestionari és anònima, i individual

* Es recolliran dades de tot el personal municipal de les escoles : educadores i educadors, directores i directors, educadores complementàries i personal de cuina contractat per l’ Imeb.

* Les dades rellevants que es recullin i serveixin per modificar aspectes de la nostra feina han de ser col·lectives i majoritàries.

 *Des del sindicats hem vetllat perquè tot el procés sigui en base al que marca la llei i sobretot garantint l'anonimat.

Us animen a que hi hagi una alta participació, així els resultats que s’ obtinguin seran significatius, i ens donaran dades per continuar defensant els nostres drets i  exigir a l'ajuntament  les millores que necessita el nostre col·lectiu.


Susana Martínez - Carme Gómez - Francesc Guarné

delegats de prevenció IMEB i membres del grup de treball 

MÉS NOTÍCIES DE E.BRESSOL