Permisos - Docents

 


Resum de Permisos i Llicències

Resum de permisos i llicències realitzat per la nostra secció

DOCUMENT PERMISOS


Llicències Sense Retribució. CEB

Us informem de les llicències sense sou,  que es contemplen en el nostre conveni laboral de l’Ajuntament de Barcelona, i que es gestionen des del Consorci d’educació de Barcelona. Docents 

MÉS INFORMACIÓ


Resum d'hores recuperables

Resum d'hores recuperables

Hores Recuperables
HORES RECUPERABLES.pdf (137KB)
Hores Recuperables
HORES RECUPERABLES.pdf (137KB)

Resum de Baixes al 100%

Resum de baixes al 100% realitzat per la nostre secció

MÉS INFORMACIÓ


Reducció de jornada per interès particular (Docents)

Reducció Interès Particular
Reduccio interes particular.pdf (163.15KB)
Reducció Interès Particular
Reduccio interes particular.pdf (163.15KB)

Reducció de jornada per interès particular. Docents