Normativa - Docents

 El Govern aprova el Decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu – 20/10/17

Decret 150/2017, de 17 d’octubre,

Quadre resum del Decret

EBEP - Reial Decret Legislatiu 5/2015

LLei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

EBEP 5-2015.pdf (812.17KB)
EBEP 5-2015.pdf (812.17KB)Documents d'Organització i Gestió dels Centres pel Curs 17/18

MÉS INFORMACIÓ

Resum de la LLei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) (Secundària)

Resum Secundària LOMCE
Secundaria lomce.pdf (180.16KB)
Resum Secundària LOMCE
Secundaria lomce.pdf (180.16KB)

Resum de la LLei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) (Secundària)


Resum de la LLei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) (Formació Professional)

Resum FP LOMCE
Formacio Professional lomce.pdf (177.83KB)
Resum FP LOMCE
Formacio Professional lomce.pdf (177.83KB)

Resum de la LLei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) (Formació Professional)


Reducció de Jornada per a docents (CEB)

Reducció de jornada per a docents  majors de 55 anys 

MÉS INFORMACIÓ