Normativa - Escola Bressol

  

Documents d'Organització i Gestió dels Centres pel Curs 17/18

MÉS INFORMACIÓAcord de la Comissió de Seguiment sobre la constitució i funcionament de les Borses de Treball

 Juliol 2012- Ajuntament de Barcelona


 MÉS INFORMACIÓ

 

 

El Model Educatiu de les Escoles Bressol Municipals

 

Setembre 2007 - IMEB


El model Educatiu de les Escoles Bressol Municipals 2007
0907 mod.educ.Bressol.pdf (393.54KB)
El model Educatiu de les Escoles Bressol Municipals 2007
0907 mod.educ.Bressol.pdf (393.54KB)

Reglament Orgànic de Centres d'Escoles Bressol 


ROC - Escola Bressol 2005
ROC-Bressol-05.pdf (4.2MB)
ROC - Escola Bressol 2005
ROC-Bressol-05.pdf (4.2MB)


Decret 282/2006

Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres

DECRET 282 / 2006