Subcomissió Borsa Bressol - Ampliacions de borses d'educadores i direccions d'escoles bressol  15 Febrer 18

Companyes i companys us informem,

Que ahir dijous 15 de febrer del 2018 les delegades de UGT vam assistir a la reunió Comissió de Borsa de bressol celebrada a l’IMEB.

UGT i CCOO vam acordar els següents punts amb l’administració:

Ampliació Borsa Educador/a Escola bressol

Actualment, l'Imeb, es troba a 20 persones per exhaurir la borsa de suplències per escoles bressol. Donada aquesta situació, es portarà a terme l'ampliació d'aquesta borsa a 255 persones. Això vol dir que formaran part de la llista del Bloc C les persones fins al 6,27 de la nota obtinguda en la prova de l'11 de juny del 2016.

Els/les interessats/ades en fer terços de la jornada, hauran de fer arribar la instància del model de sol·licitud per jornada parcial al correu electrònic que surt al mateix document de solicitud.

Està a la vostra disposició el model de sol·licitud de jornada parcial: http://ugtimebconsorci.cat/BRESSOL/Oferta-Publica/

Ampliació Borsa Direcció Escola Bressol

L'Imeb també es troba amb la necessitat de fer una ampliació de la borsa de les direccions de les escoles bressol atès que al curs vinent 2018-2019 tenen la previsió d’obrir tres escoles bressol de nova construcció.

Les treballadores o treballadors interins/es de les escoles bressol interessades poden lliurar la documentació necessària al taulell de l'Imeb Pl. Espanya, 5.

Data límit divendres 23 de febrer del 2018.

 

· Requisits bàsics dels/les candidats/es per accedir a les direccions de escoles bressol:

- Mestra/e en l'especialitat d'educació infantil,

- Llicenciatura en Psicologia,

- Llicenciatura en Pedagogia o Ciències de l'Educació,

- Llicenciatura en Psicopedagogia

 

Està a la vostra disposició les bases i la instància a: http://ugtimebconsorci.cat o http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/ofertes-de-treball