SENSE ACORD PER A LA RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRA DE 2012

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS 14/03/2016

Ahir és va reunir de nou la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG), integrada per membres del Govern i per les organitzacions sindicals representatives, UGT, CCOO i IAC. Aquesta reunió s’emmarca en les negociacions que s’estan duent a terme per a la implementació de la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, de data 20 de gener, en la què s’instava el Govern a la restitució dels drets laborals i socials retallats, o directament suprimits, i a establir un calendari durant els exercicis 2016, 2017 i 2018 per a la recuperació de la integritat de la paga extra de 2012, així com a presentar també una proposta de calendari per a la devolució de les pagues extres de 2013 i 2014.

BUTLLETÍ FETE