Reunió de Seguiment de Conveni - IMEB 15/03/2016

 

Ahir a la reunió de seguiment de conveni s'ha parlat dels següents temes:

CERTIFICAT DE PENALS

Avui s'enviarà als centres EBM el full d'autorització perquè l'administració pugui rebre el certificat negatiu de delictes sexuals dels/les treballadors/es, d’obligat compliment per llei. Aquest informe només es rebrà amb dos possibilitats

•No té antecedents

•No és pot fer el certificat

D'aquesta manera  és garanteix per part de l’administració la confidencialitat dels/les treballadors/es.

 

PREVISIÓ AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'EBM

 El Gerent de l'IMEB ens informa que tenen previst presentar al pròxim Plenari Municipal la proposta d'un pla de creació d'entre 10 a 15 noves  escoles bressol en el transcurs del seu mandat, on s'haurà d'aprovar per part de la resta de partits polítics, en el Plenari del mes d’abril.

 El què sí  ens assegura el Sr. Castiella és que al setembre del 2016 s'obrirà l'EBM Univers al barri de Gràcia. També ens expressa la voluntat política de potenciar els espais familiars de la Ciutat, petició presentada per UGT a l’entrevista amb el Comissionat d’Educació de 2 de febrer de 2016.

 Des de la UGT hem posat èmfasi amb la necessitat d'espais on poder acompanyar professionals a les famílies creant "escoles de pares i mares".  A més hem denunciat la necessitat d’un servei de manteniment de les instal·lacions escolars coherent, eficaç i deixar de banda la nefasta gestió del pressupost i servei per part del CEB. Recordant que l’Ajuntament té la responsabilitat dels centres i més encara dels que ell és titular.

3 CENTRES DE GESTIÓ INDIRECTA

 La voluntat del consistori d'acord amb la promesa electoral és de re municipalitzar les 3 escoles bressol externalitzades. El Gerent ens informa que són conscients de la preocupació de les treballadores d'aquest 3 centres,  per això  aquest tema està actualment en mans dels serveis jurídics de l'Ajuntament.

El Sr. Castiella ens explica que  "re municipalitzar" serveis és un terreny en el qual no es té experiència. El que s’ha demanat des de la UGT,  és un criteri comú per a la re municipalització de qualsevol del serveis. Actualment l'Ajuntament té moltíssims treballadors/es contractades per empreses privades els quals estan donant serveis municipals.

 

SUPORT EDUCATIU

L'única certesa que en aquest moment l'IMEB ens pot transmetre és que el contracte actual amb les empreses de suport que actualment tenen 89 escoles bressol finalitzarà el 31 de desembre de 2016. No ens poden assegurar que la 1/2 hora de suport educatiu la puguem recuperar al setembre de 2016.

Si que ens asseguren que en el cas de la recuperació de la gestió directa dels 3 centres, Enxaneta, Patufet de Navas i Caspolino, més 2 escoles que actualment tenen contracte amb estudiants en pràctiques amb Blanquerna i la de nova apertura, EBM Univers. Aquests 6 centres si que començaran el curs 2016-17 amb la 1/2 hora de suport perquè no depenen del contracte que finalitza el desembre de 2016.

 

RÀTIOS

Des de la Gerència de l'IMEB ens informen que a la reunió de direccions el Comissionat d'Educació de l'Ajuntament el Sr. Essomba ja ha informat de les mesures que s'aniran prenent en base a les realitats i necessitats de determinats centres.

 

PRECS I PREGUNTES

UGT pregunta quant hi haurà oferta pública a bressol. Ens han contestat que aquest tema  pertoca a l’Ajuntament i que ells ja han passat el recompte de personal d'estructura interí que tenen en aquest moment.

Com és possible que siguem l'únic organisme de l'Ajuntament de Barcelona que avaluïn  els interins/es d'estructura anualment si no canvien de lloc de treball ni canvia la direcció? La cap de RRHH de l'IMEB ens confirma que aquest serà el primer curs que les interines d'estructura que continuïn en el mateix centre amb la mateixa direcció no se'ls haurà de fer la valoració de final de curs.