Assemblea per afiliades/afiliats i simpatitzants de la UGT -  30Gener18

 

                                      

Presentació Assemblea 30Gener18

 

Dia: 30 de gener del 2018

Lloc: Sala d’actes de l’Imeb.

Hora: 18h

Abans de començar l’assemblea, esperem que arribin els assistents i anem observant que la participació per part dels afiliats i simpatitzants és molt nombrosa. Gairebé no s’hi cap a la sala d’actes.

A l’hora esperada, donem inici a la trobada. Donem la benvinguda i l’agraïment a les persones que han dipositat la seva confiança en la tasca sindical que fa la UGT. 

 

També es presenta a l’equip encarregat de l’àrea de bressol: Susana, Marga, Laia i Lourdes

Es recorda que abans de marxar passin a recollir, les afiliades, un sobre que els hi entregara la companya Lourdes.

 

Seguidament, es dóna pas al tema pel qual ens hem reunit.

 

L’Oferta Pública del 2017

 

Introducció:

Des del 2009 que no ha hagut Oferta Pública. Actualment, com ja sabeu s’acaba de publicar l’oferta del 2017  de 475 places de Bressol.

 

Encara s'han de negociar les bases de la convocatòria amb l'Ajuntament de Barcelona. Un cop negociades i publicades tindrem 8-9 mesos per preparar el temes fins que es convoqui la primera prova.

El procediment de l'Oferta Pública és el següent:

 

En primer lloc, al BOP (Bolletí Oficial de la Província de Barcelona) sortiran publicades les bases de la convocatòria. En el cas de la primera convocatòria, seria al

  • Novembre/desembre      del 2018.

Al cap de 3 mesos, al DOG (Diari Oficial de la Generalitat), aproximadament, s’obrirà el període de presentació d’instàncies de sol·licitud.

  • Març/abril      del 2019.

Aproximadament 5 mesos desprès, serà la data prevista per donar inici a la primera prova,

  • Juliol/setembre      del 2019.

La data prevista per la finalització de la convocatòria serà pel febrer/març del 2020 aproximadament.

 

Calendari de les dues convocatòries.

 

 


Fase d'oposició:

Ens basem en l’última convocatòria portada a terme al 2009. Això no vol dir, que en aquesta convocatòria les proves siguin les mateixes, però de moment és l’únic referent que tenim.

1. Prova tipus test

Qüestionari sobre el temari general (25%) i específic (75%).

2. Supòsit pràctic

Consistirà en la resolució per escrit d'un supòsit pràctic que serà escollit per l'aspirant entre tres casos plantejats pel tribunal. Els supòsits pràctics plantejaran una situació educativa en la que ens trobem habitualment a les escoles bressol.


 

En referència als supòsits pràctics, la darrera, en les bases del 2009, es podia escollir entre tres casos pràctics. Nosaltres, els sindicats, volem negociar que es pugui escollir entre 5 o 6 casos diferents a respondre.

3. Valoració de les característiques personals

Valoració de les característiques personals. Aquest exercici té per finalitat avaluar les característiques i competències personals requerides per a l'òptim desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria i lloc de treball.  En la darrera convocatòria es va fer una prova tipus test i una entrevista personal.

Fase de concurs

Ens basem en l’última convocatòria portada a terme al 2009.

 

Valoració dels diferents mèrits segons la base d'oposició.

Es valoraran els mèrits d’experiència i de formació només a les persones que hagin superat l’examen tipus test.

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l'oposició.

Únicament seran valorats aquells mèrits que tenen data abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies.

La màxima puntuació dels mèrits professionals és el temps treballat a les escoles bressols municipals de Barcelona.

Pel que fa als mèrits, es farà un estudi ponderat de la mitjana de l'antiguitat per col·lectiu. Actualment la llei diu que és un 33%, però es plantejarà fins a un 40%

 

Barem de mèrits (15 punts) de la convocatòria del 2009.

A Experiència professional (màxim 10 punts)

B. Formació acadèmica (màxim 2 punts)

C Altres mèrits (màxim 3 punts) . Per exemple: Cursos de formació i perfeccionament, relacionats amb l'especialitat a què s'opta.

Formació per part de la UGT

Des de la secció sindical, es proporcionarà un curs de formació que constarà d’una part presencial i una telemàtica. Com el volum de persones interessades en fer formació és molt elevat, farem diferents torns.

Com la secció sindical no és un centre de formació, també voldrem treballar en col·laboració amb centres on es pugui impartir formacions i on comptareu amb descomptes com afiliats/des.

També es podrà comprar el temari general i en principi també l’específic de l'especialitat que s'opta, en aquest cas, l'especialitat d'educador/a de bressol.

El temari comú se sabrà abans, atès que en totes les especialitats de l'Oferta Pública de la mateixa categoria serà comú.


Preguntes que ens heu fet:

 

  1. Hi ha      edat límit per presentar-se a una oposició?

No, no hi ha data límit.

     2. Estic obligada a presentar-me a l’oposició?

És interessant fer-ho, però ningú està obligat a fer-ho.

    3.Surto de la llista si no aprovo?

Ningú surt, et quedaries en la mateixa posició en la qual estàs.

    4. Que passa si aprovo i no tinc plaça?

Si ja estàs a la llista et quedes en la mateixa posició. Si encara no estàs a dins, es la manera d’entrar a la borsa de suplències per educadora de bressol.  

Com s'organitzarà el personal després de l'oferta pública:

Qui aprovi i obtingui plaça sortirà de la llista i passarà a ser funcionària.


Entenem que la voluntat de l'Ajuntament és la de no desmuntar els equips. S'ha de tenir present que les places no són nominals, així que si l'equip d'una escola funciona, no hi ha motiu per fer cap canvi.

 

Precs i preguntes:

 

1.Què passa quan s'obre una convocatòria de 250 places i aproven 300 persones?

Si les 50 persones restants són de fora de la borsa, doncs entraran a aquesta llista de suplències. En canvi, si ja està en la borsa, es quedarà en la mateixa posició en la qual es troba.

Compten més els dies treballats que la puntuació de l'oposició, això vol dir que la persona que aprovi però sense plaça, es col·locarà directament darrere de l'última persona que ha prestat serveis a l'administració.

 

2. Va haver-hi una persona que es va presentar en una convocatòria d'oposició i l'edat límit era de 56 anys, serà així en la propera convocatòria?

No, no hi ha límit d'edat per presentar-se, fins la jubilació (apròx. 67 anys)

 

3. Es desmuntaran els equips quan es donen aquestes places de funcionariat?

Entenem que la voluntat de l'Ajuntament és la de no desmuntar els equips. S'ha de tenir present que les places no són nominals, així que si l'equip d'una escola funciona, no hi ha motiu per fer cap canvi.

L'administració ha fet els seus càlculs i es creu que en 2021, finalització de tota l'Oferta Pública, hi haurà 100 places de nova creació. Donades les jubilacions, personal que pot renunciar i places d'escoles de nova creació.

4. Per què no es fa promoció interna i no l'oposició?

Només es pot fer promoció interna a funcionaris de carrera. L'Oferta Pública és per tothom.

 

5. A una educadora de suport li pot interessar presentar-se a l'oposició?

Si no estàs a la llista, sí perquè serà la manera de poder entrar dins de la borsa de suplències per treballar a bressol.

6. És possible que canviï l'oposició, és a dir, les diferents proves a superar?

Fins ara ha estat d'aquesta manera el procés, pensem que no té per què canviar. Primer el tipus test i després les altres proves.

 

7. Per què l'oposició s'ha de fer al juliol? Estem cansats a final de curs.

Suposem que ells volen fer les proves amb temps i consideren que a mig curs és pitjor.

 

8. És possible que l'examen es faci en un dia laboral?

No, sempre es fa en dissabte, per tal de no interferir en les tasques a les escoles. El que sí és possible que en un mateix dia es faci més d'una prova.

 

9. Si hi ha canvi de govern, es portarà a terme l'oferta de les 475 places?

No ho sabem.

 

10. La formació només és pels afiliats?

Nosaltres no som un centre formador, perquè per nosaltres és un repte. Farem tot el que estigui en les nostres mans per poder donar resposta a tots els interessats. 

 

11. En els diferents centres formadors, donareu el mateix programa de formació?

Doncs depèn del que busquem i el que ens pugui interessar. Potser volem donar diferents formacions en diferents moments.

 

12. En la meritació, quin és el nombre mínim d'hores per curs?

Fins ara han estat comptats els de 30 hores. La UGT lluitarà en què tots els cursos donats per l'administració comptin encara que siguin de menys hores de les demandes per curs.

Quan surtin les bases ho sabrem.

 

13. Hi ha un màxim de mèrits?

Segons les bases del 2009:

A. Experiència professional (màxim 10 punts)

B. Formació acadèmica (màxim 2 punts)

C. Altres mèrits (màxim 3 punts).

 

14. Quant de temps és des de la primera prova fins a l'entrevista?

No ho sabem

 

15. Quin és l'import per presentar-te a l'Oferta Pública?

Via telemàtica es podrà veure. En Guarda Urbana van ser entre 15 i 20 euros.

Escoles que han assistit a l’assemblea:

EBM Aqüeducte; EBM Arquet; EBM Cadí; EBM Can Caralleu; EBM Can Dragó; EBM Can Novell; EBM Carbassa; EBM Caspolino; EBM Diagonal Mar; EBM El Bressol del Poble Nou; EBM El Clot de la Mel; EBM El Cotxet; EBM El Fil; EBM El Gat Negre; EBM El Guinardó; EBM El Niu D'Infants; EBM El Petit Princep; EBM El Torrent; EBM El Tranvia Blau; EBM El Tren; EBM El Tren de Fort Pienc; EBM El Vent; EBM Els Tres Tombs; EBM Enxaneta;
EBM Forestier; EBM Galatea; EBM Gronxador; EBM Icària; EBM Jupiter; EBM L'Argimon;
EBM L’Esquirol; EBM L’Estació; EBM Marina; EBM Mont Tàber; EBM Nenes i Nens; EBM Nic; EBM Niu d’Infants; EBM Petit Univers; EBM Sant Genís; EBM Sant Medir; EBM Trencadís; EBM Tres Tombs; EBM Valldaura; EBM Xiroi.


 

Dades de contacte:

WWW.UGTIMEBCONSORCI.CAT

bressol@ugtimebconsorci.cat

93 353 09 41

669 42 66 85