HO RECUPERAREM TOT: PAGUES EXTRES, PERMISOS I VACANCES PER RAÓ D’ANTIGUITAT I DRETS LABORALS SOSTRETS  21/01/2016

 

Hem aconseguit que la TOTALITAT DELS GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA acceptin: la devolució de la paga extra de 2012, 2013 i 2014, el retornament dels drets laborals i econòmics limitats pel RDL 20/12, així com la recuperació de la totalitat dels dies de permís i vacances per raó d’antiguitat!

En el dia d’avui, tots els grups polítics han aprovat al Parlament de Catalunya la resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària de 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics”.

 

El seu contingut és el següent:

 “1. Derogar l’Acord de Govern 33/2015, de 10 de març (és el que mantenia la reducció del 5% de les nostres retribucions del 2012) de manera que aquest quedi sense efecte de manera gradual, fins a la seva derogació definitiva”.

Acordar el calendari de derogació, en el si de la Mesa General de Funció Pública, garantint l’abonament del que resta de la paga 2012 entre 2016 i 2017, fixant com a límit per la seva liquidació íntegra, com a màxim, el primer trimestre de 2018.

 No prendre d’altres acords que limitin o impedeixin la recuperació de la paga extraordinària de desembre del 2012 als treballadors públics de la Generalitat”.

 

“2. Convocar de manera urgent la Mesa General de la Funció Pública per tal d’iniciar les negociacions que permetin arribar a un acord que retorni als empleats públics els drets suspesos:

 a. Presentar un calendari per recuperar la totalitat dels dies de permís i vacances per raó d’antiguitat en l’exercici 2016.

 b. Presentar un calendari que estableixi el restabliment de la resta dels drets laborals i socials suspesos a través del RDL 20/2012 de 13 de juliol.    

c. Presentar un calendari de pagament per les pagues eliminades els anys 2013 i 2014.

HO RECUPERAREM TOT!