Rebuig a l'avaluació docent per estadis

Amb data d’avui 24 de febrer de 2016, UGT i CCOO ens hem reunit amb el cap de rrhh del Consorci d’ educació de Barcelona en relació a una comunicació que s’ ha rebut on s’ informa que tot el personal docent podrà sol·licitar ser avaluat de l’activitat docent desenvolupada, per tal de poder assolir un sexenni. A efectes de poder valorar-la es farà de dues maneres:

A)  Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre

B)  Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent

Tant punt vam rebre el correu des de rrhh, vam sol·licitar una reunió amb el cap de rrhh per parlar d’ aquesta mesura, i la resposta que vam rebre va ser que l’homologació del personal docent municipal permet aplicar la normativa respecte l’adquisició de crèdits per a l’assoliment d’ estadis de promoció docent.

Els dos sindicats ens hem mostrat en desacord amb el fet que s’ apliqui la normativa de la Generalitat automàticament, sense haver consultat a la part social.  Aquesta forma d’avaluació és una manera d’estalviar-se invertir en cursos de formació del professorat: es substitueix l’oferta formativa per l’avaluació del centre i per l’avaluació de l’activitat docent.

Per tal d’avaluar l’activitat docent es formarà una Comissió, però el que no se’ns ha dit és si actuarà gratuïtament i si estarà disposada a dedicar temps que no té per realitzar aquesta tasca, i per qui estarà constituïda.

També ens preocupa que la ubicació i idiosincràsia de les escoles pot fer variar el resultat de l’avaluació dels centres: un centre que es trobi en un barri desfavorit, està subjecte a obtindre pitjors qualificacions en funció dels resultats, i això repercutirà en el nombre de matrícules de l’alumnat. És per tant, una manera de potenciar la discriminació entre centres.

UGT i CCOO, els dos sindicats que van estar presents a la reunió vam mostrar el nostre desacord en la manera de gestionar els centres, i instarem al Comissionat d’ Educació, que es pronuncïi sobre si aquest és el model que volen pels nostres centres municipals.

Potenciar la competitivitat entre companys i centres no és la millor manera de solucionar els problemes que existeixen en el sistema educatiu.

Us continuarem informant!


Mònica Borrell

UGT IMEB-CEB

 NOTA ACLARIDORA