Permís de cura d’un menor de 6 anys- 28/11/17En referència al permís de cura d’un menor de 6 anys en el càlcul de la compactació del 1/3 o de la ½ jornada durant el primer any, UGT ha detectat irregularitats en el càlcul del total de dies de gaudiment del permís.


Després de mantenir diverses reunions amb l’Ajuntament de Barcelona en referència a aquest tema, l’Ajuntament ens ha confirmat la seva voluntat de subsanar-ho.


En aquest moment estem negociant la nova instrucció interna per al seu càlcul. A mida que anem avançant us mantindrem informats.
Totes aquelles persones que creieu poder estar afectades us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres a:

secretaria@ugtimebconsorci.cat