Proposta d’oferta publica 2017- Ajuntament de Barcelona -  28/11/17

En l'acta de la mesa general de negociació de l'Ajuntament de Barcelona del dia 14 de novembre de 2017 s'ha acordat la proposta d'oferta pública 2017, en el CEB amb un total de 446 places.

Aquesta oferta pública ha de ser aprovada en El Plenari del Consell de l'Ajuntament de Barcelona del mes de novembre de 2017.

Per tant no podem saber en aquests moments les dates de les convocatòries dels processos d'oposició.

Us adjuntem la proposta de l'oferta pública que correspon al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).