Publicació Noves Borses de Treball - Ajuntament Barcelona 20/04/2016

Avui s’ha publicat al DOGC l’ampliació de 5 borses de treball, posant-se en marxa d’aquesta manera el pla de RRHH 2016-2019. 

·       Tècnic Superior d’Organització. 50 places.

·       Tècnic Superior de Gestió 200 places (amb dos sub-borses o àrees funcionals, Gestió  cultural, esportiva i  participació. 50 places. Àrea de Gestió Internacional 25 places ).

·       Tècnic Superior d’Art i Història. 100 places.

·       Tècnic Superior en Informació. 100 places (amb  sub-borsa Comunicació i Imatge 50 places).

·       Tècnic Superior d’Enginyeria. 100 places.

El mes de maig hi ha la previsió de convocar-ne sis més i encara que no tenim la proposta de bases, si que us podem avançar que segons RRHH es tractaria de: Tècnics Mitjans Arquitectura, Tècnics Mitjans Enginyeria, Gestors, Educadors Socials, Tècnics Superiors Economia ...

En total 11 noves ampliacions i dues més que ja estaven convocades anteriorment:

·       Treballadores/s Socials (les primeres proves és van fer aquest dissabte 16 d’abril)

·       Auxiliars Administratius (programades les primeres proves per el dissabte 30 d’abril).

Aquest desplegament de convocatòries ha de servir per cobrir les més de  900 jubilacions previstes pels propers tres anys,  cobrir el dèficit actual i eliminar les contractacions de dubtosa legalitat tant esteses els darrers anys.

La decisió del govern en el marc del pla de RRHH ha estat incrementar plantilles a partir de les borses de treball. A la UGT ens hagués agradat més, que  ho haguessin  fet convocant una Oferta Pública ample i potent, que el nou govern municipal fos més valent i desafiés el govern central, convocant totes les places d’interins estructurals, que a data d’avui són unes 1500.

Aquesta decisió comportarà un increment considerable dels interinatges estructurals, que d’una banda permetrà la cobertura de les necessitats amb unes condicions laborals dignes per tots aquells treballadors/es que s’incorporin de nou, però de l’altre augmentarà considerablement la proporció d’interins/es estructurals i  si no hi ha un canvi de polítiques en relació a l’Oferta Pública per part del futur govern de l’estat, la situació s’agreujarà els propers anys.

Us volem encoratjar a tots/es als que tingueu  les titulacions requerides a presentar-vos a les borses ,doncs tenen unes proves assequibles:

·       Consistiran bàsicament en un test o una bateria de tests actitudinals i psicotècnic de personalitat, el català (nivell C), el castellà per aquells que són comunitaris, i finalment un test de competències i una  entrevista personal amb valoració de currículum vitae. El nombre de persones a entrevistar està definit a cada una de les bases

·       A més, estem acabant de negociar amb l ‘Ajuntament els criteris de gestió de les borses en referència als funcionaris, laborals i Interins de la casa que superin les proves. Quan tinguem l'Acord us informarem detalladament.

Estem en un nou escenari,  les possibilitats de millora professional  a partir de les ampliacions de totes aquestes borses de treball i la decisió del govern municipal d’ampliar plantilles obren una via extraordinària a la promoció professional.

Creiem que aquestes modificacions a l’Acord de gestió de les borses de treball  ajudaran a molts companys i companyes a fer una aposta de futur amb més seguretat.

Però manca molt per fer.  La UGT seguirà lluitant per desencallar els processos de promoció interna pendents, i a exigir que tot el interinatge pugui consolidar el seu lloc de treball en futurs processos d’Oferta Pública.   

Aqui teniu les bases dels diferents processos:

Tecnic superior Gestió

Tecnic superior Organització

Tecnic superior Art i Historia

Tecnic superior Enginyeria

Tecnic superior Informació

 

VOLEM QUE ENS HO TORNIN TOT !!