Reunió amb el Comissionat d'Educació 02/02/2016 -  PAS


Amb data 02.02.16, la secció sindical UGT IMEB CEB va mantenir una reunió amb el Comissionat d’ Educació, Miquel Àngel Essomba.

Vam assistir-hi per per part d’ UGT representants de tots els sectors d’educació  i PAS. Vam obrir la reunió expressant la nostra decepció per el deteriorament progressiu sofert als nostres centres , i vam expressar les impressions fruit de moltes visites als nostres centres i de parlar amb moltes direccions. Vam fer una pregunta directa sobre què pensen fer amb les nostres escoles i si pensen fer-se’n càrrec.  Vam explicar també que la qualitat de les escoles municipals que hem tingut fins ara s’ està deteriorant, i pensem que és important que s’ abordi el tema des del tarannà municipal.

Un altre dels temes principals que vam abordar, va ser que actualment una gran part de la plantilla està ocupada per personal interí, el qual està cobrint places d’ estructura, però els manquen molts dels drets dels quals en poden gaudir els funcionaris. Volem que es convoquin oposicions de les places vacants.

PAS

-          Tenim pendent executar la promoció interna de 2008 de E a C2

-     Greuge comparatiu que pateix el personal funcionari i laboral del CEB. Hi ha diferències salarials que es van arrossegant des de 2007: per una mateixa feina dos treballadors, segons siguin laborals o funcionaris, es reben dues retribucions diferents.

- Volem promoció vertical interna en el CEB

-     No es té accés a intranet com la resta de treballadors de l’ Ajuntament de Barcelona, la qual cosa impedeix poder accedir a la informació dels concursos

-    Que es pugui accedir a la formació que oferta l’ Ajuntament

En tancar la nostra ronda de preocupacions el Comissionat ens va agrair que no només plantegéssim els problemes, sinó que aportéssim solucions, i es va manifestar partidari del viratge que han de fer les direccions dels centres educatius de la gestió cap a la pedagogia. El Comissionat també va mostrar la seva voluntat de poder tenir trobades periòdiques per abordar els diferents temes proposats i els que vagin sorgint.


MÉS INFORMACIÓ