Comissió Borsa de Treball Bressol - IMEB  11/02/16  

UGT IMEB-Consorci ha assistit a la Comissió de borses de treball de l’IMEB de l’11/02/16

Hem arribat a un acord  per ampliar el termini la borsa en 3 mesos més dels 18 mesos per causar baixa a la borsa d’educador/a de bressol sense haver prestat serveis. També hem acordat tots fer una proposta a la Mesa General de l’Ajuntament d’ampliació de la borsa de  Bressol per 2 cursos escolars amb un número limitat d’aspirants perquè s’ajustin les expectatives dels treballadors/es amb les possibilitats reals d’ocupar un lloc de feina.

Per una altra banda, atès que des de la darrera prova d’ampliació que va ser a l’abril de 2014, s’han rebut unes 450 noves sol·licituds per formar part de la borsa de treball d’educador/a d’escola bressol, també hem acordat convocar un procés de selecció per a una nova ampliació d’aspirants  del bloc C, els  quals s’han de tornar a inscriure’s si no han treballat i vulguin continuar a la borsa.

Evidentment UGT IMEB CEB no vol obrir una borsa nova sense que s’hagués exhaurit l'actual però hi ha un acord de l’Ajuntament que ens obliga.

L’empresa davant de la gran quantitat d’interinatges en les Escoles Bressol ha mostrat una mirada sensible i ha manifestat  la voluntat  que quan s’obri oferta pública el personal de les Escoles Bressol hauria de participar.

Per qualsevol aclariment restem al vostre servei

Susana Martínez

Delegada de Bressol

susanabressol@ugtimebconsorci.cat

bressol@ugtimebconsorci.cat

http://www.ugtimebconsorci.cat/

Tel. 93 353 09 41

 

MÉS NOTICIES D'ESCOLA BRESSOL