Comissió Paritària de Seguiment de Personal Municipal - 11/07/17   

Us fem un resum de la reunió de la Comissió Paritària amb el Consorci d’Educació de Barcelona (11.07.17)  


PLANTILLES CENTRES MUNICIPALS  

-       El Departament d’Ensenyament planteja una millora en conjunt a totes les escoles, en quant a l’increment de les plantilles i segons estableix en la Resolució de 7 de juny de 2017 (on es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2017-18).

-       En general, s’ha dotat als centres de ½ dotació més, segons els grups d’escolarització.

-     Encara no s’ha tancat el procés de confecció de les plantilles de les escoles municipals. El Consorci està pendent que es confirmi com es finançaran aquestes persones de més que s’assignen als centres (per la resolució anteriorment citada).   

 

NOVETATS

§  Aquest any hi haurà dos funcionaris municipals que, pel seu perfil, aniran a treballar a centres de la Generalitat (Institut Escola Trinitat nova i Institut de Nàutica). Serà en comissió de serveis per un termini de tres anys i el Consorci d’Educació de Barcelona continuarà pagant els seus sous. Fins ara, aquesta possibilitat només existia pels funcionaris de la Generalitat i no pels municipals.

§  El CEB es planteja dedicar un grup de persones per treballar en la millora de la FP, de cara al curs vinent. La idea és crear un grup de treball per detectar les necessitats d’aquest col·lectiu i les seves especificitats.  


COBRAMENT INCREMENT DE L’1%  

A la nòmina de juliol es pagarà el 1% d’increment acordat, amb caràcter retroactiu des del mes de gener d’enguany.  


PLA DE BARRIS

Arran del projecte del Pla de Barris el CEB contractarà els següents perfils:

§  3 psicòlegs (sortiran de la llista de personal docent).

§  Integradors socials (el nombre està encara per definir; sortiran de la borsa d’integradors socials).

§  2 dinamitzadors culturals/socials per l’escola Trinitat Nova (2 places de tècnic/a especialista dins el projecte de l’espai educatiu de Trinitat Nova – IETN)  


ESCOLA MASSANA

Des de l’Escola Massana treballaran aquest proper curs en la modificació del Pla d’estudis del Grau que es realitza en aquest centre municipal; des del CEB han comentat que aquest ha sigut el motiu per no obrir borses d’aquestes especialitats per tal de poder incloure els nous perfils.

En altres reunions s’ha demanat al CEB poder reprendre les reunions periòdiques, com es venia fent anteriorment, entre l’escola, la part social i l’administració per estudiar la complexitat d’aquest centre.      

                                    

TÈCNICS EDUCACIÓ ESPECIAL

Es concretarà en properes reunions els requisits necessaris per desenvolupar la seva tasca. Es demana que les persones que actualment estan realitzant aquesta funció, la puguin continuar fent. Es recorda que el termini per adquirir la titulació -en cas de no tenir cap titulació de la família-  serà de quatre anys, tal i com ja es va comentar en l’anterior comissió paritària.  


PROPERA REUNIÓ PARITÀRIA  

Se’ns informa que la propera comissió paritària tindrà lloc el 24 d’octubre de 2017.