Noves Borses de Treball 25/05/2016

Us informem que s'ha publicat a la web de l'Ajuntament la convocatòria de noves borses de treball (cliqueu l’enllaç per poder-hi accedir):

 

·      Tècnic/a superior en Dret

·      Tècnic/a superior en Economia 

·      Tècnic/a mitjà/na en Educació Social

·      Tècnic/a mitjà/na Enginyeria

·      Tècnic/a mitjà/na Arquitectura

·      Tècnic/a superior Arquitectura

 

Volem encoratjar a tothom que tingui les titulacions requerides a presentar-se a les borses, ja que tenen unes proves prou assequibles.

Tots els processos estaran formats per quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori:

o   Tests aptitudinals

o   Coneixements de llengua catalana (nivell C)

o   Coneixements de llengua castellana

o   Valoració de les competències professionals (avaluació d’un test de competències, realització d’una entrevista personal amb la valoració del currículum vitae). El nombre de persones a entrevistar està definit a cadascuna de les bases.

Estem en un nou escenari,  les possibilitats de millora professional  a partir de les ampliacions de totes aquestes borses de treball i la decisió del govern municipal d’ampliar plantilles obren una via extraordinària a la promoció professional.

Com ja us vam fer saber quan es van publicar les borses anteriors, estem acabant de negociar amb l ‘Ajuntament els criteris de gestió de les borses de treball en referència al personal funcionari, laboral i interí de la casa que superin les proves.  Creiem que aquestes modificacions a l’Acord ajudaran a molts companys i companyes a fer una aposta de futur amb més seguretat.