07/06/16 Informació sobre l'ampliació d'especialitats de la borsa de personal docent de centres de titularitat municipal


BORSA DE PERSONAL DOCENT PER A CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL

PERÍODE PER A L’AMPLIACIÓ D’ESPECIALITATS  

Les persones que formen part de la borsa de personal docent dels centres de titularitat municipal i tenen dies treballats, poden sol·licitar la incorporació a noves especialitats de la borsa.


REQUISITS

-      Estar a la borsa de personal docent per a centres de titularitat municipal en el bloc de persones amb dies treballats

-      Estar en possessió de la titulació acadèmica que permeti exercir la nova especialitat demanada

-      Tenir la capacitació i competències per exercir aquestes especialitats

TERMINIS

-      El termini per a presentar sol·licituds és del 7 al 17 de juny de 2016, ambdós inclosos.

SOL.LICITUDS

Les persones que desitgin demanar la incorporació a noves especialitats de la borsa, hauran de presentar una sol·licitud, acompanyada de la titulació que acredita el requisit d’especialitat, al Registre del Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. d’Urquinaona, 6  horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores).

Desenvolupament, selecció i formació

Àrea de Recursos Humans

Barcelona, 6 de juny de 2016