Ampliació Borsa Treball Bressol - Educador/a - Llistat Provisional - Data Examen

S’ha publicat la llista provisional d'admesos  i exclosos de la borsa de treball d'educadores de bressol i tindreu 10 dies per fer al·legacions i portar la documentació necessària. Del 5 al 17 de maig (ambdós inclosos).


Les persones aspirants amb la columna de català marcada amb una X, hauran d'aportar el certificat de nivell C.

La prova escrita es realitzarà l’11 de juny de 2016

   

LLISTA PROVISIONAL