Visita dels  delegats de prevencio d’UGT IMEB-CEB a l’IES Anna Gironella de Mundet  11/11/16 

Els delegats de prevenció de la secció sindical IMEB-CEB visiten l'IES Anna Gironella de Mundet per fer el seguiment i tractar aspectes de seguretat al laboratori d'assajos tèxtils. Es van visitar els diferents espais de l'escola i  es van tractar diferents temes de seguretat al laboratoris, de normes de funcionament general i de procediments de treball per als laboratoris de docència