TAULES RETRIBUTIVES PAS - 2017 

 

 

TAULES RETRIBUTIVES 2017

SUBGRUP

Sou Base

Trienni

Destinació

C.Personal

Exp. Professional

C. Específic

GRUP E

559,50€

13,75€

265,31€

20,59€

71,41€

624,24€

GRUP C2

611,31€

18,27€

14 a 18€


98,95€

631,62€

GRUP C1

734,51€

26,85€

16 a 22€


98,95€

640,13€ 


* L’experiència professional s’atribueix al personal amb una antiguitat de 5 anys al Grup Municipal.

El complement de destinació és el concepte que retribueix el nivell de lloc de treball desenvolupat en funció del grup de titulació. La determinació del nivell de cada lloc en el catàleg de lloc de treball:

GRUP E --- 12 a 14

GRUP C2 — 14 a 18

GRUP C1 --- 16 a 22


NIVELL

IMPORT MENSUAL

NIVELL

IMPORT MENSUAL

22

520,09€

16

356,97€

21

482,88€

15

334,03€

20

448,55€

14

311,16€

19

425,65€

13

288,22€

18

402,73€

12

265,31€

17

379,83€

 

 


Retribucions complementàries: Complement específic circumstancial:

Existeixen diferents modalitats. Anomeno les que ens poden afectar:

a)     Complement personal subgrup C2 amb 10 anys: llocs de treball ocupats per personal del subgrup C2 amb una antiguitat a l’organització municipal de 10 anys. Abonament: 72,49€

b)     Experiència professional. S’atribueix a les dotacions de llocs de treball ocupades per personal amb una antiguitat de 5 anys al Grup Municipal.

 

En el cas de jornades inferiors a les 37’5 hores tots els conceptes retribuïts es veuran reduïts proporcionalment tal com estableix la normativa.

 

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a pas@ugtimebconsorci.cat i els nostres delegats i delegades es posaran en contacte amb tu.