Reunió de la Comissió Paritària de Seguiment  20/12/16 

Resum de la reunió paritària amb el CEB del dimarts 20 de desembre de 2016

Possible integració dels centres municipals a la xarxa única

El CEB no ha presentat cap proposta per escrit i les persones convocades en representació del CEB (Gerència i Direcció General) i de l’Ajuntament no han estat presents.

Des del CEB es manifesten en la posició de valorar els possibles escenaris d’integració dels centres municipals a una xarxa única.

La viabilitat de la xarxa es basa en:

1)   La visió: es fomenta en tres elements:

a.   Una xarxa única

b.   Un únic gestor (que seguiria sent el CEB)

c.   Tot el personal amb les mateixes condicions de treball.

2)   Diagnòstic: s’han de valorar les diferències positives i negatives que tenen actualment les dues xarxes, tant les persones com els centres. S’han fet diferents reunions, des del mes de setembre, amb les direccions per donar a conèixer el procés. Al gener es faran reunions de treball. 

3)   Escenaris: un cop fet el diagnòstic, es veuran quins són els diferents escenaris.  A priori no treballen amb un escenari determinat. Contemplen tres possibles escenaris o més:

a.   Integració total

b.   Model mixt

c.   Continuar com fins ara

 

Per una altra banda, han manifestat que l’acord d’Homologació del 93 no ha funcionat, sobretot des del moment que han començat les restriccions econòmiques.

4)   Full de ruta: una vegada escollit l’escenari, es tractarà de fer el full de ruta entre totes les parts i procedir a desenvolupar la proposta per escrit.

En definitiva, en aquesta reunió no s’ha presentat cap document i sí un seguit d’intencions de dubtosa viabilitat. Ens han emplaçat al mes de gener per seguir el tema. Se’ls hi ha recordat que en breu s’obrirà la Mesa de Negociació de Conveni i que serà allà on s’ha de parlar de les nostres condicions laborals.

Hem quedat que al gener també ens reunirem per negociar la possibilitat d’adaptació de la normativa de la Generalitat, en Miquel Garcia ha dit que li preguntarà al director i que tractarem sobre les llistes d’interinatge que s’obriran.

Manteniment dels centres

S'està fent un nou model: es volen fer revisions preventives per baixar la despesa en reparacions, hi haurà el servei 5x2 que és un professional que dos cops al mes es presenta a cada centre per fer reparacions bàsiques.

Els sindicats demanen el pressupost i com es gasta i que el servei es faci amb personal municipal i no amb empreses externalitzades.