Reunió de Bressol amb la Gerent de l’IMEB 14/03/17 

Us informem que amb data 14 de març ens vam reunir UGT i CCOO amb la Gerent de l’ IMEB i el Director de Centres.

Els temes a tractar van ser els següents:


Presenten el nou sistema de matriculació dels infants on es tindrà en compte la renda familiar (progenitors o tutors). Aquesta tarifa estarà repartida en 10 trams des de 50€ la més baixa fins a 395 € la més alta.

Segons les seves dades el 63% de les famílies pagarien menys, el 10% igual i el 27% pagarien més.

Es demanarà autorització a les famílies per poder accedir a la seva declaració de renda per poder tramitar el nou sistema. Aquelles famílies que no fan declaració de renda perquè no hi estan obligades, hauran de portar un document de exempció de part d’Hisenda. Les famílies que no autoritzin la visualització de la renda se’ls aplicarà el tram més alt.

Es preveu que unes 90 famílies  tindran una bonificació absoluta però serà serveis Socials qui s’encarregarà de gestionar-ho. De la mateixa manera les famílies nouvingudes que no facin la renda serà Serveis Socials que informi a l’ IMEB.

Links :

taula trams

http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/sites/default/files/quadre_resum_preus_publics_bressol.pdf

 

simulador

http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/es/simulador

 

Suport Educatiu

 

Plantegen que el suport es farà amb una doble funció:

-      Increment de les necessitats educatives especials tan als Serveis com a les Escoles Bressol que seran 10.100 hores, més el Pla d’Ocupació.

 

-      Una ½ hora més cada dia a cada grup amb  un total de 2,5h a la setmana i es farà compactada i seguida. L’escola decidirà com  i quan la fa.

 

Ràtios

La Gerent planteja que no és un tema fàcil i que requereix atendre molts interessos. Manifesta el compromís de fer un estudi per baixar les ràtios d’una forma progressiva.

 

Baixes per IT

La Gerent manifesta que s’haurà d’acordar en un annex del Conveni de l’ IMEB la substitució des del 1r dia. La substitució des del 3r dia no és bona per l’alumnat. En el proper  Conveni serà un dels temes a tractar.

 

Altres temes

UGT li planteja que ha sortit publicat que la Generalitat ha desviat 82 milions d’Euros de l’Escola Bressol  a l’escola privada.

 

Li fem l’observació que si aquests diners s’haguessin destinat a l’Escola Pública dels Ajuntaments i la Generalitat pagués tot el que deu per l’Escola Bressol possiblement el tema de les ràtios per atendre els infants no seria un problema econòmic.

 

La Gerent comenta que això és un tema polític. La Diputació de Barcelona ha denunciat a la Generalitat per l’ impagament  d’aquests deutes. L’Ajuntament ho està estudiant.

També ens informen que controlen que  els plecs de condicions que fan les empreses externes  no siguin abusius pels treballadors que contracten. Aquests estaran penjants a la pàgina de l’ IMEB.

 

Per més informació restem a la vostra disposició


Susana Martínez- Maribel Vives

Delegades Bressol