Resum Reunió del Comité de Seguretat i Salut Laboral de l'IMEB (17/11/16)

El passat dijous 17 de novembre vam tenir una reunió del Comité de Seguretat i Salut Laboral de l'IMEB on vam tractar els següents temes:


1. Situació actual EBM El Roure: Des de la UGT reclamen un informe dels experts on s’incloguin quins situacions de risc s'han detectat i quines són les mesures correctores que es prendran. La Sra. Salvadó ens informa que el demanaran al Consorci.

2. Fibrociment als edificis del IMEB: No hi ha cap llistat amb escoles que s’hagi detectat fibrociment. Els casos d’uralita es van tractar fa anys. Actualment s’ha detectat al Conservatori de música baixants a la vista (no estan tapats d’obra),  que poden desprendre partícules. Si en algun centre es detecten elements de fibrociment el departament de manteniment del Consorci els substituirà.

3. Situació actual adaptacions llocs de treball: Ens han informat de la situació i el procés de les actuals adaptacions en curs.

4. Pla de prevenció IMEB: Aquesta setmana tindrem una altra reunió per revisar i aprovar el nou pla.

5. Avaluació de riscos psicosocials: Reclamem que es faci una planificació de   les actuacions per posar en marxa les mesures correctores que es van acordar en el Grup de Treball a conseqüència del resultats de l'avaluació. L’empresa es compromet pactar el calendari d'actuacions en la propera reunió.

 6. Reconeixements mèdics: L'empresa ha donat una nova concessió amb Fremap pels pròxims 2 anys En quan sigui operatiu us informarem.