Requisits per poder treballar a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona 06/O7/07

 

Per poder treballar a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona (IMEB) has de acreditar com a mínim una de les següents titulacions:

•        mestre/a, especialitat educació infantil

•        professor/a d’educació general bàsica

•        mestre/a d’ensenyament primari

•        formació professional II grau especialitat llar d’infants

•        cicle formatiu de grau superior d’educació infantil (mòdul III)

I obligatori Nivell C de Català

Procés selectiu Escoles Bressol :

1-   Presentar una instancia (adjuntant la màxima documentació que sol·licita l’Ajuntament) a les oficines de l’IMEB a Plaça Espanya, 5 (https://goo.gl/maps/ur9VKaq1rdR2)

2-   Els/les aspirants admesos/es seran convocats/des a la realització d’una prova escrita que consistirà a respondre a un qüestionari de preguntes relacionades amb l’escola bressol i les funcions pròpies de l’educador/a.

3-   Superar un examen que convoca l’IMEB 

L’Ajuntament no té una data concreta per la prova per la qual cosa s’ha d’estar pendent i mirar la web de l'Ajuntament on fan les notificacions de les convocatòries pel col·lectiu de bressol 

Un cop aprovat l’examen i segons les bases de la convocatòria on marcaran la nota de tall i automàticament s’entra a les  llistes:

Per més informació

el telèfon de l’IMEB : 93 402 36 63  

Web  http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/ofertes-de-treball