CERTIFICAT DE PENALS: BORSA DE TREBALL DOCENTS GENERALITAT DE CATALUNYA.

La pressió que UGT ha fet ha donat el seu fruit. El Departament d’ensenyament amplia el termini de sol·licitud del certificat de penals fins al dia 23 de març.

- Accés a la informació del Model de Certificació negativa del Registre central dAntecedents Penals no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, Model 790.

Registre Central d’Antecedents Penals


NOVETAT PROCEDIMENT NOU – NO CAL FER CUES

 

- S' imprimeix el Model 790. s'omple, i es va a pagar la taxa corresponent a la Caixa o Banc que s'hi indiqui.

- Un cop pagat, es porta a qualsevol dels Serveis Territorials (es pot portar al Consorci d' Educació de Barcelona de Pl. Urquinaona). El Servei Territorial o Consorci ho envien a Garcilaso, 123.

- Garcilaso retorna a l'adreça de casa de la persona sol.licitant la documentació sol.licitada.

- La documentació tramesa per Garcilaso i rebuda a casa es torna a portar al Servei Territorial o Consorci.

Qui ha de presentar el Certificat?:  els docents que s'apuntin ara en la borsa 2016.

La resta de docents (funcionaris, interins, substituts i tothom que està en borsa, hagi treballat o no)  NO HAN de lliurar ara aquest certificat. El Departament ja ens dirà en el seu moment quan i com haurem de fer-ho.

Per a qualsevol consulta addicional  

www.publica.cat