COMENCEM A RECUPERAR LA PAGA EXTRA DEL 2013!!!! – 22/06/17

Aquest passat divendres dia 16 de juny es va reunir la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG), integrada per membres del Govern i per les organitzacions sindicals representatives, UGT, CCOO i IAC-CATAC, reunió emmarcada en el procés de reivindicació de les forces socials per lluitar contra la precarietat laboral i per a la restitució dels drets laborals i socials espoliats en els darrers anys.

En aquesta reunió, UGT i CCOO hem signat un acord que permet iniciar la recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014.

Pel que fa a qüestions retributives, aquest acord suposa que el Govern abonarà durant el 2018 el 10%, com a mínim, de la paga extra robada el 2013 i que abans del 30 de setembre d’aquest 2017 es reprendran les negociacions per tal de calendaritzar l’abonament de la resta d’aquesta paga de 2013, la totalitat de la de 2014 i la devolució dels drets laborals, socials i retributius que ens han estat arrabassats els darrers anys i que encara resten pendents de restitució.

Reunida la Mesa General en data 16 de juny de 2017, les parts adopten el següent:

 

ACORD:

1)   Abonar durant l’exercici 2018: un mínim d’un 10% de la quantia equivalent a la paga extraordinària del 2013 que es va deixar de percebre durant aquell l’exercici. 

Aquest acord s’adopta sense perjudici del compliment de les sentències per les quals es reconeix al personal laboral el dret a percebre una part de la quantia equivalent a l’import corresponent a la paga extraordinària del 2013.

2)   Les parts es comprometen a continuar, abans del 30 de setembre, les negociacions relatives a la calendarització del retorn de les quanties equivalents a l’import de les pagues extraordinàries 2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals que estan sent objecte de negociació en els grups de treball derivats d’aquesta Mesa.