Recuperació Parcial Pagues 2012 - 30/06/16

Ha sortit publicat en el DOGC amb data 23 de juny del 2016, el decret llei 4/2016, de 21 de juny, on es determina la recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre del 2012.


En aquest decret llei es confirma el pagament del 20,77% que es farà efectiu durant els propers mesos, data a concretar encara pel CEB.


Com s'aplicarà el pagament d'aquesta quantia:

1)Per al personal docent que va sol·licitar la bestreta en el mes de desembre del 2015 a compte de la devolució d'aquesta paga, no percebrà l'abonament d'aquesta quantitat, però si restarà a la quantia pendent de la seva devolució.

2)Per al personal docent i laboral del CEB que no va tenir bestreta el passat mes de desembre, si que tindrà l’abonament  en nòmina d’aquest import.