Prestació permís maternitat / paternitat ha de quedar exempta d'IRPF

Segons una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid aquesta prestació hauria d’estar exempta del pagament de l’IRPF.

És per això que la UGT reclama la modificació del criteri interpretatiu d’Hisenda de la Llei de l’IRPF en el sentit d’aquesta sentència i animem als treballadors i treballadores afectats a reclamar judicialment. Poden accedir a reclamar les maternitats o paternitats compreses entre el 2012 i el 2016. En breu us lliurarem un model tipus de reclamació per presentar-la a Hisenda.

MÉS INFORMACIÓ

Per qualsevol dubte o consulta:

Telèfon: 93 353 09 41

info@ugtimebconsorci.cat