Pla de Formació 2015 . IDFO

FORMACIÓ: programació inicial cursos dels plans transversals i sectorials corresponents a la subvenció 2015

PLA DE FORMACIÓ TRANSVERSAL 2015: BARCELONA CIUTAT


Aquelles persones que estiguin interessades a fer alguns d'aquests cursos s'han d'inscriure obligatòriament a través del web www.idfo.com on també es pot consultar.

En el cas de disposar d'un grup complet es programaria si cal un nou grup, però la inscripció a través de la web és necessària igualment

Recordar que enguany com a novetats els cursos només es poden impartir en adreces de IDFO i en els plans sectorials els sectors pot barrejar-se i no és obligatori pertànyer al sector per formar-se en l'especialitat.

      

Us continuarem Informant!