Paga de Nadal 2015 i Recuperació  dels Dies per Triennis. Escola Bressol

Companyes i companys us informem els acords aconseguits en la  Mesa General de l’11  de novembre sobre les pagues de Nadal i la recuperació dels dies per triennis.


Personal amb bestreta:

Pel personal que va demanar la bestreta la paga de Nadal es farà efectiva de la següent manera: La setmana del 21 de desembre es pagarà el 50% de la paga 2012, i al dia 4 de gener l’altra 50% com a bestreta. 

 

Personal sense bestreta: 

En el mes de desembre es farà efectiu El 100% de la paga de Nadal 2015 i el 25% de la paga de Nadal del 2012

El 4 de gener es cobrarà l’altre 50%

 

La bestreta del 4 de gener es regularitza sola i de forma automàtica, donat que la Llei de Pressupostos 2016 preveu fer efectiu el pagament de la resta de la paga del 2012 durant l'any 2016.


Respecte els dies de l'EBEP hem arribat a un acord i ens retornaran els dies per triennis que en el seu dia ens van pendre. Els dis eper triennis es gaudiran fins el 30 d'abril.


TRIENNIS

DIES

6

2

7

2

8

3

A partir del vuitè

un dia adicional per cada trienni