Concurs oposició 300 places - Departament d'Ensenyament 05/10/16

El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.

En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius:

  • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
    Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per a participar en el procediment d'accés a un cos de grup superior.
    Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
               
  • Accés a un cos de grup superior
    Per als aspirants que són funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2.

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d'octubre de 2016.

 

CONCURS OPOSICIÓ

 

CURSOS DE PREPARACIÓ - OPOSICIONS