Novetats en l’organització de gestions al Consorci d’educació de Barcelona - Febrer 18

L’Àrea de Recursos Humans i Organització del  Consorci d’Educació de Barcelona endegarà un seguit de mesures per tal de facilitar la informació i la tramitació de tots aquells aspectes relacionats amb la vida laboral i professional de les persones.  Aquest procés de millora s’iniciarà amb les mesures següents:       

 Formularis en línia: Tenen per objectiu facilitar la tramesa dels diferents tipus de documentació que es lliuren a l’Àrea de Recursos Humans i Organització. Els primer formularis que es posaran en marxa seran: 

 Direcció dels centres:   

  Petició de personal per a substitució i/o vacant:  Des de l’àrea privada de la nostra pàgina web: http://www.edubcn.cat es podrà accedir al formulari en el que podreu sol·licitar la cobertura d’una substitució o una vacant.    

 

Per a tot el personal:    

  Tramesa dels comunicats de baixa, confirmació i alta mèdica:

Aquest formulari permetrà comunicar a l’Àrea de Recursos Humans i Organització l’inici d’una baixa, una confirmació o un alta mèdica, de forma immediata, al temps que rebreu una notificació i  el treballador o treballadora enviarà una fotografia del comunicat. Està previst que es pugui complimentar des d’un dispositiu mòbil.

  Tramesa de les peticions de certificats per a tramitar la prestació d’atur:    

 Tràmit adreçat al personal interí. No caldrà que la persona interessada es desplaci a les nostres oficines, sinó que mitjançant aquest formulari, en el que inclourà les seves dades, quedarà registrada la petició i nosaltres comunicarem al SEPE les dades corresponents.    

   Tramesa de les peticions de suspensió o activació de la borsa de treball:    

 Les peticions es realitzaran a través d’aquest formulari, amb el que es podrà adjuntar la documentació justificativa.       

 Aquests formularis es trobaran allotjats a la pàgina web: http://www.edubcn.cat en l’apartat “Professorat i PAS” / “Tràmits en línia” i és previst que s’iniciïn el proper dia 12 de febrer.

 

Novetat en l’atenció del personal mitjançant cita previa 

S’ha enviat un escrit amb la comunicació a tots els treballadors que també s’iniciarà l’atenció mitjançant cita prèvia per a tots els professionals del Consorci a partir del dia 1 de març de 2018. L’objectiu és evitar esperes innecessàries i ampliar l’horari d’atenció, ja  que s’atendrà en horari de matí i de tarda.  

 

 

Per a l’atenció als equips directius no caldrà que sol·liciteu aquesta cita.