Nòmina del mes d'agost dels docents interins 02/09/16

En el cas del professorat interí, en el mes d'agost es va procedir a realitzar la rescissió contractual amb motiu de la finalització dels contractes amb durada fins el 31 d'agost.

Tot aquell personal que va rebre la bestreta en el mes de desembre del 76% de la paga extra del 2012 (recordem que el 24,04% es va recuperar en el mes de març), ha vist com en el mes d'agost se li ha descomptat de la nòmina.

Que s'ha pagat aleshores en el mes d'agost?

S'ha pagat un salari mensual normal, més tres mesos de paga extra meritada corresponent als mesos de juny, juliol i agost, i s'ha descomptat l'import de la bestreta avançada en el mes de desembre.
És per això que en el cas dels docents interins, la mensualitat del mes d'agost té un import inferior a una mensualitat normal , ja que s'ha descomptat un 26% de paga extra.


En el cas dels interins de les escoles de primària, que tenen continuïtat en el proper curs, tant l'abonament de la part proporcional de la paga extra dels mesos meritats, ( juny, juliol i agost), com el descompte de la bestreta, es realitzarà durant el mes de setembre segons ens han confirmat en RRHH.

Us avancem també, que durant els mesos d'octubre a novembre, es procedirà al pagament del 20.77% de la paga extra del 2012 per part de l’administració, per la qual cosa tot aquell personal que ha retornat la bestreta de desembre, rebrà en nòmina aquest import.


Per al personal funcionari, el 76% de la paga del 2012 rebuda com a bestreta, passarà a ser del 55.20%, ja que es descomptarà el 20.77%, sent la quantia final del 55.20%, el total de l’import pendent de regularitzar.