Reunió de Seguiment de Conveni -  IMEB - 25/10/16

Temes de Bressol

Signatura contracte interines d'estructura. Perquè s'ha de signar cada any?

UGT: Nosaltres entenem que quan t'anomenen interí/na d'estructura estàs ocupant la plaça fins que no l’ocupa un funcionari ja sigui per trasllat o  per oposició. És una mala pràctica que a la resta de l'Ajuntament de Barcelona no es fa.

Per garantir la qualitat que es dóna als centres d’escola bressol, l’avaluació del projecte educatiu és important però aquesta hauria de ser una avaluació constructiva a efectes de millorar i no de servir com element intimidatori a cap professional del sector. Per tant el sistema d’avaluació ha de ser revisat i consensuat amb els agents socials

Perquè l’informe de bressol  passa del percentatge 35% al 70%?

IMEB: Defensa passar  del 35 % al 70 % perquè així fan que la persona que avalua  eviti posar el 50% i d´aquesta manera  es comprometi. Entenem que son estratègies pròpies de direccions dictatorials i  poc confiades amb els treballadors.

UGT: Direccions que “amenacen” a les treballadores interines el primer dia dient, sóc jo qui t’ha d’avaluar! Què penses fer?

IMEB: Les direccions dels centres de bressol, reben un protocol des del departament de RRHH de l’IMEB on se’ls informa com han de donar instruccions als treballadors i treballadores sobre la funció que té i sobre que es tindrà en compte a l´hora d’observar la seva practica educativa, informe que sempre és amb l’objectiu d’acollida i millora, si escau, a les noves incorporacions,  però mai com a eina de “xantatge”.

UGT: Nosaltres no estem d'acord que es facin aquesta avaluació i hem proposat el següent: acompanyament , formació i tutorització als treballadors/es per garantir un bon servei i que un cop passat el temps de tutorització,  i avaluat positivament , s,ha de deixar de seguir avaluant.

Entenem que el conveni té eines i recursos per reconduir aquestes situacions. Per nosaltres les actituds d'ajuda i la formació del personal serien els recursos més adients per a les bones pràctiques.


Important: Si algun treballador té indicis d'amenaces que es posi en contacte amb la nostra secció d’educació als telèfons o mails que apareixen al peu del comunicat i  nosaltres farem les gestions pertinents.


Com serà l’estratègia per a baixar ràtios adult/infant?

UGT: En  alguns centres hi ha noves incorporacions d’infants al llarg de tot el curs i ens passem tot el curs fent adaptacions. Des de la UGT estem d’acord amb aquest concepte de Matrícula viva, ja que entenem que la població de la nostra ciutat està en continu moviment però demanem coherència amb el model d’escola bressol, considerant la importància d’un moment tant sensible, on l'educadora ha d'estar amb els 5 sentits, durant el curs també es donen aquestes situacions. Reclamem que es doti de recursos humans extraordinaris al llarg del curs, quan es facin aquestes noves matricules, com en el procés d’adaptació (més hores de les educadores de suport).

Els centres denominats d’especial dificultat, per la idiosincràsia de la població a la que atén per la seva ubicació, s’haurien de tenir en compte:

a.        Mirar la ràtio de l’alumnat

b.     Dotar de més recursos humans i materials de la mateixa manera que ho fa la Generalitat.

A les escoles de la Generalitat els centres amb aquestes característiques estan tipificats, que en la xarxa de escoles bressol no ho estiguin no vol dir que els alumnes i les seves famílies no necessiten els mateixos recursos. Demanem que s’agafi model de la Generalitat i s’adeqüi a les escoles bressol,  dotant recursos humans i adequant les ràtios.

IMEB: La Gerent ens ha informat que ho mirarà, ho preguntarà, i estudiarà la proposta per veure que necessitem a bressol.

 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

UGT: Davant la sentència del Tribunal  de Justícia de la Unió Europea d’indemnitzar a un treballador Laboral quina informació ens poden donar?

IMEB: Des de l’Ajuntament de Barcelona no tenen cap instrucció al respecte però si que hi ha una comissió d'experts que estan valorant si la sentència seria d’aplicació als funcionaris interins. Si aquesta comissió indica que sí és d'aplicació seran conseqüents amb el resultats. Des de la UGT informar que estem estudiant-lo amb els nostres serveis jurídics.

IMEB: Model d'escoles Bressol funciona però des de l’IMEB es  muntarà una comissió on també estarem convidats la part social, per estudiar quins elements de millora es podrien incloure, la previsió es que s’iniciï a partir del gener de 2017.

 

Conciliació familiar

UGT: L'Alcaldessa de Barcelona, l'Excel·lentíssima  Sra. Ada Colau fa uns dies ha anunciat que una de les característiques que demanarà el consistori a les empreses que treballin amb l'Ajuntament de Barcelona serà que hauran de tenir un pla per a la conciliació familiar pels seus treballadors. Recordem el perquè les directores no poden o no es recomanable que  facin reduccions.

IMEB: No hi ha cap inconvenient, ens informen que no hi ha problemes per part de l'IMEB que les educadores i les directores agafin reduccions de jornada per cura de fill.

 

UGT: Previsió d’Oferta Pública per educadores de bressol.

IMEB: La Gerent va informar que va demanar a l'Ajuntament, però aquest va desviar els recursos per la taxa de reposició per a la Guardia Urbana i  Bombers. Des de l’IMEB veuen la necessitat de plantejar un pla d’oferta pública planificat en un període superior a un any. (Ja veurem com es concreta això)

IMEB: Referent a tancaments de grups aquest curs 2016-2017, dels 570 grups de bressol només s'han tancat 3, (un a un espai familiar i 2 escola), i s'han obert 3 internalitzacions i 1 escola de nova apertura.

 

Temes que han quedat sobre la taula per manca de temps:

Manteniment a les escoles bressol

Menús per a educadores

Segona ocupació de personal que es fa gran i/o amb problemes de salut, Jubilació als 60 anys

Previsió d’ampliació de xarxa Bressol escoles i espais familiars.