Reunió de la Mesa General 14/04/16- Pagament de l'1%

REUNIÓ DE LA MESA GENERAL

SIGNATURA DE LES NOVES TAULES RETRIBUTIVES

Us informem que ahir  a la tarda  es va convocar la Mesa General de negociació on els sindicats presents (UGT, CCOO, SAPOL) vam signar les noves taules retributives del 2007 al 2016 pel pagament de l’1%.

Això permetrà que tot el personal funcionari i el laboral de l’Ajuntament de Barcelona i els Organismes Autònoms adherits a l’Acord de Condicions laborals del nostre Ajuntament, ho cobrem a la nòmina d’aquest mes d’abril.

Degut a la complexitat del càlcul de les nòmines, des de UGT vam demanar el màxim esforç a l’empresa per tal de respondre  de forma àgil i clara els dubtes dels treballadors/es de l’Ajuntament. L’Administració es va comprometre a publicar a la Intranet municipal una explicació de la realització de com s’han de fer els càlculs i un exemple d’una nòmina per facilitar la comprensió.  Així mateix s’habilitarà un correu electrònic per enviar els dubtes o aclariments.

Finalment en els diferents Ens on hi ha participació de més d’una administració (Consorcis, Fundacions,..) l’Ajuntament ha encarregat dictàmens jurídics que determinaran la possibilitat que aquests  abonin el pagament als seus treballadors/es. En aquest sentit s’ha emès  un informe favorable respecte al Consorci d’Educació i l’Agencia de Salut Pública.

L’Administració s’ha compromès a resoldre la resta de dictàmens dels diferents Ens afectats en el termini d’un mes com a màxim.

VOLEM QUE ENS HO TORNIN TOT !!