Normativa aplicable sistema jubilació - any 2017

Us fem arribar en aquest comunicat, un resum de la normativa aplicable a l’any 2017, pel que fa al sistema de jubilació de la Seguretat Social.

Estan actualitzats el anys de cotització mínims per accedir a la jubilació, ja sigui normal o anticipada, així com pel càlcul de la base a partir de la qual es determina la prestació. 

Us recordem que si teniu qualsevol consulta, podeu fer-la arribar a la nostra secció, al mail: mjjurado@ugtimebconsorci.catJubilacions 2017
JUBILACIONS-GENER-2017SERVEIS-PUBLICS.pdf (767.41KB)
Jubilacions 2017
JUBILACIONS-GENER-2017SERVEIS-PUBLICS.pdf (767.41KB)